Investitor
projekta

Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva

Lokacija
objekta

Istočno Sarajevo

Period izvođenja
radova

2021. godina