Investitor
projekta

Lejla Salihamidžić

Lokacija
objekta

Džajići, Konjic

Period izvođenja
radova

2021. godina