naše prednosti

Spremni smo ispuniti sve građevinske zahtjeve

  • Gradnja od temelja

  • Tople fasade

  • Adaptacije

  • Rekonstrukcije

naši uspješno završeni

GRAĐEVINSKI PROJEKTI

by interfaceadmin

August 03, 2022

Zanatski radovi na objektu PING

Naziv objekta PING Vrsta radova Građevinsko-zanatski Lokacija objekta Sarajevo -

by interfaceadmin

August 03, 2022

Obnova škole Los Rosales

Investitor projekta TIKA Lokacijaobjekta Mostar Period izvođenja radova mart-april 2017

by interfaceadmin

August 03, 2022

Izgradnja stambenih objekata Hendekuša

Investitor projekta PD 72 Osjek d.o.o. Brojobjekata 3 objekta, PR+1

by interfaceadmin

August 03, 2022

Sanacija i rekonstrukcija poplavljenih objekata

Investitor projekta TIKA Lokacija radova Maglaj Period izvođenja radova 2014.

1 2
alt

Potrebne su vam građevinske usluge?

Sa nama je gradnja jednostavna!