INVESTITOR
PROJEKTA

Organizacija "SAVE THE CHILDREN" Sarajevo

PERIOD
RADOVA

Novembar 2018
Februar 2019

USPOSTAVA CENTRA

za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima