Investitor
projekta

TIKA

Lokacija
radova

Maglaj

Period izvođenja
radova

2014. godina