Investitor
projekta

TIKA

Lokacija
objekta

Mostar

Period izvođenja
radova

mart-april 2017