Naziv
objekta

PING

Vrsta
radova

Građevinsko-zanatski

Lokacija
objekta

Sarajevo - Jukićeva